Etický kodex

~ MŮJ PŘÍSTUP KE KLIENTŮM ~

 

  • Vytvářím bezpečné a důvěrné prostřední
  • Respektuji a sdílím emoce a prožívání klienta
  • Zodpovídám za proces koučování či terapie
  • Využívám vhodné nástroje a metody
  • Stále se vzdělávám v oboru a věnuji se osobnímu růstu

Hlásím se a jsem signatářem etického kodexu koučů
https://www.emccczech.cz/standardy-a-etika/eticky-kodex/